Innehåll:

50 Karin har ordet
52 En trädgård i balans Christina Fryle
58 Prydnadsaplar Lotta Bernler
62 Skuggrabatten Birgitta Carlberg
66 Hundtandsliljor – Erythronium Eric Wahlsteen
72 Kalmia Inge Knutsson
75 Mälardalskretsen kåserar om sin verksamhet Marina Brokås
76 Euonymus – benvedssläktet Owe Jaktlund
80 Blomster-Lottas trädgård Magisk fjällträdgård väcks till liv Mariana Mattsson
83 Lökhelg i Uppsala Owe Jaktlund
86 Artikelhjälp önskas Owe Jaktlund
87 Sesleria heufleriana– årets perenn Owe Jaktlund
88 Pinus sylvestris ’Yellow Kry’ Brita Johansson
89 Owe:
90 Föreningsnotiser
93 Föreningsfunktionärer

Artikel: