Den 5 maj blommar det i din brevlåda! Nu när våren är i full gång och sommarens står för dörren vill vi nära dina gröna drömmar med ett riktigt fullmatat nummer av TrädgårdsAmatören. Vi kikar närmare på växter som frestar ett odlarhjärta. Lennarth Jonsson låter oss charmas av Dipelta sköldbusken, Åsa Kristensson trivs i Thalictrum rutors sällskap och Sven-Olov Andersson missionerar för Magnolia. Agneta Bergström och Maryla Wallin berättar om Linnaea borealis, den lilla rara blomman i vårt emblem, och Owe Jaktlund fortsätter guida oss inom det stora julrossläktet. Vi går på upptäcktsfärd bland Skansens okända trädgårdar, sticklingsförökar med Upplandskretsen, tar del av växtfotograf Björn Hansson bästa tips och vi besöker trädgårdsamatörerna Tina och Johan Orre hemma i deras innehållsrika och trivsamma skogsoas. Dessutom frestar alla våra lokala kretsar med ett digert program fyllt av resor, växtmarknader och annat spännande. Sommaren är räddad!

Innehåll TrädgårdsAmatören 2:2023

2 “Våren ska ha minst sju bakslag” – ordförande Annica Nordin har ordet
5 STA:s fototävling 2023 – växtfotografens 10 bästa tips!
6 Kika in i Tina & Johan Orres trädgård Agneta Bergström
12 Upptäck Skansens okända trädgårdar Monika Albertsson
16 Lär känna trädgårdens skira rutor: Thalictrum – ett riktigt gott sällskap! Åsa Kristensson
22 Grattis – Grönt kulturarv fyller 10 år Åsa Kristensson
23 Dipelta – Upptäck sköldbuskens stillsamma charm Lennarth Jonsson
24 Släktet Helleborus julrosor, del 3: sektion Helleborastrum 2 Owe Jaktlund
29 Från redaktörens horisont Agneta Bergström
30 Föröka dina växter med sommarsticklingar! – workshop med Upplandskretsen Agneta Bergström
33 Linnaea borealis – Linnés favorit Agneta Bergström
33 Så kan du föröka linnea i torv Maryla Wallin
34 50 år med magnolior – länge leve Ledvina-hybriderna ‘Annie’ och ‘Frida’ Sven-Olov Andersson
36 Nytt namn – Släktet Lilium får tillökning Owe Jaktlund
39 Hur ska det gå för SKUD? Agneta Bergström
40 Aktuellt på fröfronten – snart dags för fröskörd!
40 Klipp till med The Chelsea Chop! Åsa Kristensson
41 Gå en liekurs i sommar Agneta Bergström
42 Funktionärer i Trädgårdsamatörerna 2023
44 Kretsarnas sommarprogram

Omslag: Thalictrum rochebruneanum skuggviolruta. Foto Christina Fryle

I TrädgårdsAmatören använder vi, vid sidan av Svensk Kulturväxtdatabas, Skud, huvudsakligen databasen Catalogue of Life som referens när det gäller vilka namn som är aktuella. Den uppdateras varje månad och har historiskt visat sig stämma bra med aktuell forskning, även om det finns enstaka undantag, Search the Catalougue of Life checklist.

International Code of Nomenclature (ICN) är uppsättningen regler och rekommendationer som bestämmer hur man sätter vetenskapliga namn på alger, svampar och växter. Den baserar sig på de beslut som togs på XIX International Botanical Congress (IBC) i Shenzhen, Kina, 2017.