Villatomt med mycket perenner,sommarblommor i olika rabatter stengångar.
Träd ,buskar och trädgårdsland.Trädgårdsdammar.

Yta:2000
Max antal besökare:buss

E-postadress:ANITA-ANDERSSON44@HOTMAIL.CO

Trädgårdens adress:Ollsgatan 3, 945 32 Norrfjärden
telefon:0702192685; 0911-200575