Vår trädgård finns vid vårt fritidshus och tomten är en stenig skogsbacke,
som vi under 20 års tid skapat om till att också omfatta woodland, stenparti, rabatter med perenner, rhododendron, barrväxter och många andra buskar och  träd. Trädgården är som vackrast vår och försommar tycker vi. Trots adressen
ligger den i Närke och Örebro kommun

Yta: 2400
Max antal besökare: Buss
Trädgårdens adress: Dimbo 557, 643 95 Vingåker
E-postadress: marita.kindberg@gmail.com
Telefon:            0763 44 55 89