Välkommen till Trädgårdsamatörerna

Vi älskar trädgård och vill sprida kunskap om prydnadsväxter och odlingsmetoder. Vi odlar gärna växter som är mer eller mindre ovanliga.
Läs mer …
Historik
Litet om botanik
Tidningen Trädgårdsamatören
kommer 4 gånger om året fullmatad med växtkunskap, odlingserfarenheter, kunskap och inspiration.
Möten med föredrag
Vi låter oss inspireras av härliga föredragshållare och av samvaro med andra medlemmar. Läs mer >>>
Frölistan
I november presenteras en frölista med omkring 2000 olika frösorter. Därifrån kan du som medlem beställa …
Växtmarknader

Vill du kunna köpa växter till din trädgård utan att känna dig ruinerad? Kanske ovanliga … Läs mer >>>

Resor
Vi arrangerar resor för våra medlemmar inom och utom landet.
Det är både endagarsresor och …  Läs mer >>>
Öppen trädgård
Att få besöka andra medlemmars trädgårdar är en höjdpunkt för en trädgårdsamatör. Genom besök i andras … Läs mer >>>
Kurser
Kurser ordnas utifrån medlemmarnas önskemål. Kunskapstörsten är stor och spänner över… Läs mer >>>
Riksmöte och annat …
Årets höjdpunkt är riksmötet, men vi ordnar också plantbytardagar, promenader och gemensamma växtbeställningar. Läs mer >>>

 

Det mesta av vår verksamhet – föredrag, växtmarknader, kurser – sker i de lokala kretsarna, som är geografiskt indelade. Avgiften är 250-300 kr beroende på vilken krets du vill tillhöra. Har du en adress utanför Sverige kostar medlemskapet 350-400 kr inklusive kretsmedlemskap.

Fyll i dina uppgifter här för att bli medlem