Välkommen till Trädgårdsamatörerna

Vi älskar trädgård och vill sprida kunskap om prydnadsväxter och odlingsmetoder. Vi odlar gärna växter som är mer eller mindre ovanliga.
Läs mer …
Historik
Litet om botanik
Tidningen Trädgårdsamatören
kommer 4 gånger om året fullmatad med växtkunskap, odlingserfarenheter och inspiration.
Möten med föredrag
Vi låter oss inspireras av härliga föredragshållare och av samvaro med andra medlemmar. Läs mer >>>
Frölistan
I november presenteras en frölista med omkring 2000 olika frösorter. Därifrån kan du som medlem beställa …
Växtmarknader

Vill du kunna köpa växter till din trädgård utan att känna dig ruinerad? Kanske ovanliga … Läs mer >>>

Resor
Vi arrangerar resor för våra medlemmar inom och utom landet. Det är både endagarsresor och …  Läs mer >>>
Öppen trädgård
Att få besöka andra medlemmars trädgårdar är en höjdpunkt för en trädgårdsamatör. Genom besök i andras … Läs mer >>>
Kurser
Kurser ordnas utifrån medlemmarnas önskemål. Kunskapstörsten är stor och spänner över… Läs mer >>>
Riksmöte och annat …
Årets höjdpunkt är riksmötet, men vi ordnar också plantbytardagar och gemensamma växtbeställningar. Läs mer >>>
Kontakt

Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Org nr: 858500-9999
E-post: staordf@gmail.com
Telefon: 0763-935809

bg: 468-4114

Fakturor skickas till:
inbox.lev.1364774@arkivplats.se

Webbredaktion:
Filip Falk, filip_falk@hotmail.com
Annica Nordin, annica.a.nordin@gmail.com