Trädgården ligger vackert vid sjön Barken. Trädgården har flera olika växtkompositioner. Rosor och pioner och perenner Lund och woodlandpartier med växter som trivs i skugga till halvskugga. Träd och buskar både vanliga och ovanliga. Liljor, clematis m.m. Damm med fiskar. Växthus som efter utplantering av frösådder fungerar som ett mysigt cafe. Plantor uppdragna brukar finnas att tillgå.

Yta:8000
Max antal besökare:Buss
E-postadress:ulla.eriksson44@hotmail.com
Trädgårdens adress:Gråkärrsvägen 22, 777 94 Söderbärke
telefon:22557120