Resor

Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna har du möjlighet att följa med oss på någon av våra spännande resor. Tillsammans med andra växtälskare får du chansen att uppleva växterna i deras ursprungliga miljöer långt borta eller helt enkelt göra ett besök i någon känd trädgårdspärla i Sverige.

Botaniska resor till fjärran länder

På riksnivå har många längre resor arrangerats, bl.a till Dolomiterna (2015), Sydafrika, Spanien, Skottland (2016), Polen (2016), Holland och Tyskland 2017, Kina, Nya Zeeland och Sydamerika.

Resor 2020

23-30 juni 2020 Följ med på en spännande trädgårdsresa till Lettland och Estland där vi får uppleva vackra privata trädgårdar, botaniska trädgårdar, plantskolor och handelsträdgårdar. Baltikum har en omfattande gammal trädgårdskultur och det finns mycket spännande att upptäcka. Priserna på träd, buskar och perenner är dessutom väldigt förmånliga. Mer information om resan hittar du här >>

29 oktober – 5 november 2020 Följ med STA och titta på höstlöksblomningen på Peloponnesos i Grekland. Det finns nog inte något annat ställe i Europa där höstlöksblomningen är så fantastisk som på Peloponnesos i södra Grekland. Guidar gör Christina och Leif Fryle som numera bor på Peloponnesos. Owe Jaktlund är med som botaniskt sakkunnig. Obs! Resan är nu fullbokad med lång väntelista. Mer information om resan hittar du här >>

Kontaktuppgifter till STA:s resekommitté:

Ann-Christine Holmgren
Falks backe 3, 146 40 Tullinge
a-c.holmgren@telia.com
tfn 08-778 6918, 070-549 6918

Trädgårdsresor och inköpsresor

Även de lokala kretsarna ordnar årligen resor både inom och utom Sveriges gränser. Ofta med fokus att besöka och inspireras av andras trädgårdar. Inköpsresor är ett annat populärt inslag i föreningen. Oftast är det kortare helg- eller dagsresor men även längre inköpsresor till Holland har förekommit.