Resor

Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna har du möjlighet att följa med oss på någon av våra spännande resor. Tillsammans med andra växtälskare får du chansen att uppleva växterna i deras ursprungliga miljöer långt borta eller helt enkelt göra ett besök i någon känd trädgårdspärla i Sverige.

Botaniska resor till fjärran länder

På riksnivå har många längre resor arrangerats, bl a till Dolomiterna (2015), Sydafrika, Spanien, Skottland (2016), Polen (2016), Holland och Tyskland (2017), Madeira (2018), England, Gran Canaria (2019), Kina, Nya Zeeland och Sydamerika.

Resor 2020/2021

Resorna som planerats under 2020 och 2021 har tyvärr blivit inställda på grund av de restriktioner som råder under coronapandemin.

Baltikum 2021 – Resan har flyttats till slutet av juni 2022. Se mer nedan.

Höstlökar på Peloponnesos  – Resan är inställd tills vidare och något beslut om och när den kommer att genomföras  har ännu inte fattats. Mer information om den inställda resan hittar du här >>

Resor 2022

Baltikum juni 2022 (Datum ännu inte bestämt), De som var anmälda till resan 2020 och de som stod på väntelista har förtur till platserna. Eventuella restplatser kommer att annonseras i Facebookgruppen och på hemsidan.

Följ med på en spännande trädgårdsresa till Lettland och Estland där vi får uppleva vackra privata trädgårdar, botaniska trädgårdar, plantskolor och handelsträdgårdar. Baltikum har en omfattande gammal trädgårdskultur och det finns mycket spännande att upptäcka. Priserna på träd, buskar och perenner är dessutom väldigt förmånliga. Mer information om resan hittar du här >>

Bussresa till Holland och Tyskland 1-6 september 2022
Följ med STA på en spännande bussresa till Holland och Tyskland. Höjdpunkten blir en heldag på den holländska trädgårdsutställningen The Floriade som inträffar vart tionde år. Resan kommer att annonseras i TA nr 1 2022 samt på hemsidan och Facebook. Mer information om resan hittar du här. >>

 

Kontaktuppgifter till STA:s resekommitté:

Ann-Christine Holmgren
Falks backe 3, 146 40 Tullinge
a-c.holmgren@telia.com
tfn 08-778 6918, 070-549 6918

Trädgårdsresor och inköpsresor

Även de lokala kretsarna ordnar årligen resor både inom och utom Sveriges gränser. Ofta med fokus att besöka och inspireras av andras trädgårdar. Inköpsresor är ett annat populärt inslag i föreningen. Oftast är det kortare helg- eller dagsresor men även längre inköpsresor till Holland har förekommit.